Rolex - Okna, drzwi zewnętrzne, rolety, fasady aluminiowe, ogrody zimowe Zielona Góra
Zadzwoń:
+48 799 901 294, +48 691 717 317
Biuro:
ul. Zimna 4D, Zielona Góra
  • Polski
  • Deutsch
  • English

Polityka prywatności i cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(„RODO”), informuję, iż:

1)Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ROLEX z siedzibą
w Zielonej Górze, ul. Zimna 4D, 65-767 Zielona Góra („Administrator”);

2)Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
– gdyż jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do podjęcia realizowanych na Państwa
żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy;
– gdyż jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zawarciu i wykonaniu umowy między Państwem albo Państwa
pracodawcą, będącym Klientem (odbiorcą, dostawcą), współpracownikiem, kooperantem czy innym podmiotem współpracującym lub zamierzającym nawiązać bezpośrednio
lub pośrednio współpracę z Administratorem;
– w celach innych niż wskazane powyżej, a niezbędnych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
– w celu marketingu produktów i usług Administratora kierowanego do Państwa pracodawcy/przedsiębiorstwa, ewentualnego prowadzenia postępowań spornych, dochodzenia
oraz obrony przed roszczeniami;
– w celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze jako stronie/uczestniku stosunku prawnego, w szczególności z Państwa pracodawcą/przedsiębiorstwem;
– w celu realizacji obowiązków, do których zobowiązują Administratora przepisy prawa;

3)Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

4)Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
– przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, tj. wykonania umowy, obowiązków pokrewnych związanych z jej wykonywaniem lub zakończenia realizowania
działań zmierzających do zawarcia takiej umowy (w braku jej zawarcia);
– a po tym czasie przez okres do dnia przedawnienia roszczeń mogących powstać
w związku z wykonaniem zawartej z Państwem umowy bądź do dnia wygaśnięcia obowiązków nakładanych na Administratora przepisami prawa;
– do czasu, aż staną się nieprzydatne do celów wskazanych w pkt. 2;

5)Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
– organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie tych organów, organom podatkowym, organom sądowniczym;
– podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych oraz zapewniają i wspierają obsługę działalności gospodarczej Administratora;
– kooperantom współpracującym z Administratorem (w tym inwestorom, wykonawcom), innym współpracownikom, ubezpieczycielom i ich przedstawicielom, Klientom (odbiorcom
i dostawcom) i ich przedstawicielom;
– innym osobom w celach wskazanych w pkt. 2, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla zachowania ciągłości i niezakłóconego toku działalności Administratora,
bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, wykonania umów i obowiązków ciążących na Administratorze;

6)Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
do wycofania zgody, prawo wniesienia sprzeciwu, w zakresie i zgodnie z przepisami RODO oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7)Celem realizacji przysługujących Państwu uprawnień, właściwym do kontaktu z Administratorem pozostaje adres korespondencyjny: ul. Zimna 4D, 65-767 Zielona Góra;

8)Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do:
– zawarcia między Państwa pracodawcą/przedsiębiorstwem umowy lub wykonania działań na żądanie, a zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem, bezpośrednio
lub pośrednio z udziałem podmiotów współpracujących z Administratorem, a wskazanych w pkt. 5;
– wykonania przez Administratora innych czynności w wykonaniu realizacji pozostałych celów wskazanych w pkt. 2;
a konsekwencją niepodania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych jest brak lub przeszkoda w zawarciu umowy lub wykonania przez Administratora czynności
wymagających dysponowania tymi danymi;

9)Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

PLIKI „COOKIES”

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron
wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. źródło: www.wikipedia.pl

Pliki cookies stosowane są w celu:

– pozyskiwania anonimowych informacji pokazujących zachowanie użytkowników na stronach serwisu internetowego,

– dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,

– ułatwienia użytkownikom poruszania się i korzystania serwisu internetowego,

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z Google Inc. Wykorzystujemy usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

We wszystkich nowoczesnych przeglądarkach istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia mechanizmu ciasteczek. W przypadku gdy użytkownik nie zgadza się na pobieranie plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje z zakresu zmiany ustawień dotyczących ciasteczek dostępne są na poniższych stronach:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Dane kontaktowe

Biuro:
ul. Zimna 4D, Zielona Góra

Napisz:
biuro@rolexzg.eu

Zadzwoń:
+48 799 901 294, +48 691 717 317

Mapka dojazdu - siedziba firmy - Zielona Góra, ul. Zimna 4D